بازدید سرزده و شبانه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت از بیمارستان آیت الله کاشانی شهر کرد اولویت وزارت بهداشت بهره مندی مردم از خدمات متخصصین است درباره مالیات پزشکان آدرس غلط دادند  تاکید بر اصلاح قوانین و مقررات به منظور ارتقای بهداشت جامعه و کاهش هزینه های درمانی طرح افزایش دو برابر ظرفیت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی به تعویق افتاد
بازید سرزده از بیمارستان آیت الله کاشاشانی شهرکرد
بازدید سرزده و شبانه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت از بیمارستان آیت الله کاشانی شهر کرد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت مطرح کرد:
اولویت وزارت بهداشت بهره مندی مردم از خدمات متخصصین است
رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت:
درباره مالیات پزشکان آدرس غلط دادند
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در نشست خبری هفته دولت عنوان کرد:
تاکید بر اصلاح قوانین و مقررات به منظور ارتقای بهداشت جامعه و کاهش هزینه های درمانی
با پیگیری های وزیر بهداشت و تلاش های معاونت حقوقی و امور مجلس:
طرح افزایش دو برابر ظرفیت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی به تعویق افتاد
با حکم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
1398/6/8
با حکم معاون حقوقی و امور مجلس
1398/3/13
با حکم مدیر کل امور مجلس:
1398/6/12
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت مطرح کرد:
1398/6/11
رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت:
1398/6/6
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در نشست خبری هفته دولت عنوان کرد:
1398/6/5
با پیگیری های وزیر بهداشت و تلاش های معاونت حقوقی و امور مجلس:
1398/6/3

با استفاده از سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی بدون مراجعه حضوری به ستاد مرکزی، نامه ها و مکاتبات خود را ارسال و با استفاده از کد پیگیری دریافتی، درخواست های خود را تا دریافت نتیجه پیگیری نمایید.

ورود به سامانه

سامانه جامع حقوقی وزارت بهداشت

ورود به سامانه

 

دراین پایگاه کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت گرداوری شده است

ورود به سامانه