بازدید از مجموعه های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نحوه به کارگیری متعهدین خدمت بازنشسته و تعهدات مربوط به دانش آموختگان رشته دندانپزشکی برخوردار از سهمیه استانی ممنوعیت احتساب دوره چهار ماهه مرخصی زایمان تعهدات سهمیه بانوان برمبنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل و موضوعات بهداشتی و درمانی حوزه های انتخابیه خودبا وزیر بهداشت دیدار کردند دکتر نامدار عبداللهیان به عنوان رییس مرکز حراست وزارت بهداشت منصوب شد
در سفر معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت به خراسان شمالی صورت گرفت:
بازدید از مجموعه های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
در نشست کمسیون عالی تعهدات مطرح شد:
نحوه به کارگیری متعهدین خدمت بازنشسته و تعهدات مربوط به دانش آموختگان رشته دندانپزشکی برخوردار از سهمیه استانی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت اعلام کرد:
ممنوعیت احتساب دوره چهار ماهه مرخصی زایمان تعهدات سهمیه بانوان برمبنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دیدار وزیر بهداشت و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل و موضوعات بهداشتی و درمانی حوزه های انتخابیه خودبا وزیر بهداشت دیدار کردند
با حکم وزیر بهداشت:
دکتر نامدار عبداللهیان به عنوان رییس مرکز حراست وزارت بهداشت منصوب شد
با حکم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
1398/6/8
با حکم معاون حقوقی و امور مجلس
1398/3/13
در سفر معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت به خراسان شمالی صورت گرفت:
1398/9/20
در دیدار وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد:
1398/8/29

با استفاده از سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی بدون مراجعه حضوری به ستاد مرکزی، نامه ها و مکاتبات خود را ارسال و با استفاده از کد پیگیری دریافتی، درخواست های خود را تا دریافت نتیجه پیگیری نمایید.

ورود به سامانه

سامانه جامع حقوقی وزارت بهداشت

ورود به سامانه

 

دراین پایگاه کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت گرداوری شده است

ورود به سامانه