طرح استفساریه تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب اخیر مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد  رفع اثر از دستور موقت شعبه چهل و پنج دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه روند تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی معاون پارلمانی رییس جمهور از تلاشها و توفیقات دکتر همتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد نشست اعضای کمسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت به ریاست معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت برگزار شد دکتر علی نوبخت رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درگذشت مادر مکرمه وزیر بهداشت را تسلیت گفت
با پیگیری مصرانه وزیر بهداشت و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
طرح استفساریه تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب اخیر مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت خبر داد:
رفع اثر از دستور موقت شعبه چهل و پنج دیوان عدالت اداری در خصوص ادامه روند تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی
تقدیر معاون پارلمانی رییس جمهور از دکتر همتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
معاون پارلمانی رییس جمهور از تلاشها و توفیقات دکتر همتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد
تشکیل کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت:
نشست اعضای کمسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت به ریاست معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت برگزار شد
پیام تسلیت رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به وزیر بهداشت:
دکتر علی نوبخت رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درگذشت مادر مکرمه وزیر بهداشت را تسلیت گفت
با حکم معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
1398/6/8
با حکم معاون حقوقی و امور مجلس
1398/3/13
تقدیر معاون پارلمانی رییس جمهور از دکتر همتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت:
1398/7/12
پیام تسلیت رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به وزیر بهداشت:
1398/6/30
پیام تسلیت رییس مجلس به مناسب درگذشت والده گرامی وزیر بهداشت
1398/6/30

با استفاده از سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی بدون مراجعه حضوری به ستاد مرکزی، نامه ها و مکاتبات خود را ارسال و با استفاده از کد پیگیری دریافتی، درخواست های خود را تا دریافت نتیجه پیگیری نمایید.

ورود به سامانه

سامانه جامع حقوقی وزارت بهداشت

ورود به سامانه

 

دراین پایگاه کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه سلامت گرداوری شده است

ورود به سامانه