متن کامل قانون بودجه 1398 کل کشور را در اینجا مشاهده کنید.