دستورجلسه کمیسیون بهداشت و درمان :

 

رديف

كميسيون

موضوع

روز

تاريخ

ساعت

1

بهداشت و درمان

بررسی مسائل و مشکلات درمانی جانبازان معزز و علت عدم پوشش مناسب هزینه‌های درمانی این عزیزان توسط بیمه دی با حضور ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیر عامل بیمه دی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، مسئولین سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

دوشنبه

8/7/98

    13 تا 14

2

بهداشت و درمان

   

بررسی تاثیر باقیمانده سموم بر روی مواد غذائی و میوه ها، مصرف کودهای شیمیائی بویژه نیترات ، استفاده از فاضلاب در آبیاری سبزیجات و موضوع محصولات تراریخته با حضور مسئولین وزارتخانه‌های  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو، سازمان بازرسی، سازمان محیط زیست، شهرداری تهران، شرکت آب و فاضلاب تهران و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

دوشنبه

8/7/98

14 تا 16

3

بهداشت و درمان

 

حضور اعضاء كميسيون در استان آذربایجان غربی در خصوص بررسي وضعيت سلامت و بازديد  از مراكز آموزشي و درماني استان

سه شنبه

9/7/98

14 الی...