1- دبیرخانه کمیسیون عالی تعهدات

نظر به ضرورت سامان دهی به تعهدات فارغ التحصیلان رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف گروه های پزشکی و پیراپزشکی و دوره های تکمیلی و به منظور تمرکز امور مربوط به سیاستگذاری و تعیین خط مشی ، میزان و نحوه اخذ تعهدات مقاطع مختلف تحصیلی و دوره های تکمیلی و ایجاد وحدت رویه و تعامل بین مراجع تصمیم گیر و توزیع نیروی انسانی در وزارت متبوع، کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در وزارت متبوع تشکیل گردیده و دستورالعمل آن با تائید مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است . به موجب دستورالعمل یادشده دبیرخانه کمیسیون عالی تعهدات در اداره کل حقوقی مستقر می باشد و اهم وظایف آن نیز برعهده اداره تعهدات این اداره کل می باشد.

 

و- دبیرخانه هیت عالی تجدیدنظر

به موجب مصوبه جلسه شماره 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منظور تجدیدنظر نسبت به آراء و تصمیمات نهایی هیات های امناء، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و ... هیات عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده­دار رسیدگی به پرونده های ارجاعی از دیوان عدالت اداری و یا پرونده های ثبت شده در دبیرخانه هیات می باشد. دبیرخانه هیات عالی تجدیدنظر در اداره کل حقوقی مستقر می باشد و انجام وظایف آن به عهده اداره دعاوی است.

 

2- دبیرخانه شورای حقوقی

این شورا با رویکرد ضرورت بررسی موضوعات مهم و کلان حقوقی مبتلابه در حوزه سلامت از طریق ساز و کارهای مشورتی و با استفاده از دانش و تجارب اساتید و حقوقدانان برجسته و مطلع از سال 1393 آغاز به کار نموده است و دستورالعمل نحوه تشکیل آن نیز توسط وزیر محترم وقت ابلاغ گردیده است. دبیرخانه این شورا به عهده اداره کل حقوقی بوده و وظایف آن حسب مورد توسط ادارات دعاوی و تعهدات پیگیری می شود.

 

3- دبیرخانه کمیسیون مستندسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به منظور تحقق احکام مقرر در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و آیین نامه مستندسازی و تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجریی و شیوه نامه و سایر مقررات ذی ربط با هدف شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول، اراضی و مستغلات تحت مالکیت، بهره برداری و تصرف وزارت بهداشت و درمان، دانشگاهها/دانشکده علوم پزشکی و سایر موسسات وابسته و همچنین بررسی اختلافات ناشی از اموال غیرمنقول  ایجاد سامانه اموال غیرمنقول کمیسیون مستندسازی وزارت بهداشت با ابلاغ شیوه نامه مربوطه توسط وزیر محترم وقت تشکیل گردید و دبیرخانه آن در اداره کل حقوقی مستقر می باشد و وظایف دبیرخانه نیز توسط اداره املاک و مستندسازی اداره کل پیگیری می گردد.