شرح وظایف اداره کل حقوقی

 

 دفتر حقوقی به عنوان یکی از ادارات کل زیر مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است عهده دار وظایف ذیل می باشد: 

-        نمایندگی قضایی وزارتخانه جهت اقامه و تعقیب دعاوی و  نیز دفاع از دعاوی مطروحه و پیگیری امور ثبتی و اداری در مراجع قضایی و غیر قضایی.

-        نظارت مداوم بر جریان رسیدگی پرونده های مطروحه در مراجع قضایی تا حصول به نتیجه نهایی.

-        پیگیری صدوراجراییه نسبت به مفاد اسناد لازم الاجرا یا در حکم آن و تعقیب عملیات اجرایی تا وصول مطالبات وزارتخانه و مؤسسات وابسته،

-        پیگیری امور مربوط به مستندسازی اموال غیر منقول وزارت متبوع و کلیه دانشگاهها و موسسات تابعه و شرکت در جلسات کمیسیون های مستند سازی

-        بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد پیش‌نویس کلیه قراردادها و اسناد و مدارک تعهد آور

-        تهیه و تنظیم فرمت اسناد تعهد ماخوذه از دانشجویان و نظارت بر نحوه اخذ اسناد تعهد  

-        گردآوری و طبقه‌بندی کلیه قوانین، ضوابط، مقررات و دستور العمل‌های موضوع نظام سلامت

-        ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور حقوقی وزارتخانه و موسسات و سازمان های وابسته

-        مطالعه و بررسی مشکلات اجرایی  وزارتخانه و مؤسسات وابسته  و ارائه راه کارهای حقوقی لازم در جهت رفع مشکلات

-        مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مرتبط با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور آسیب شناسی و تشخیص نارسایی های موجود و ارائه راه حل مناسب.

-        نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر حقوقی دانشگاهها و موسسات وابسته.

-        برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی سراسری و منطقه ای به منظور به روز رسانی اطلاعات تخصصی همکاران و ایجاد وحدت رویه در عملکرد آنها.

-        اعلام نظر در خصوص پیش نویس مصوبات  مطروحه در هیات وزیران بر اساس نظرات واحدهای تخصصی وزارت متبوع.

-        بررسی و اظهار نظر در مورد پیش نویس اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌هایی که از سوی معاونت‌ها و واحدهای تابعه یا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تنظیم و ارائه می‌گردد.

-        ارتباط  مستمر با  دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی ، دیوان عدالت اداری.

-        عضویت  و شرکت در شوراها و کمیسیون های تخصصی وزارت از قبیل کمیسیون انجمن های علمی، شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و....

-        شرکت در جلسات واحدها و معاونت های تخصصی و ارائه نقطه نظرات حقوقی

-        انجام سایر امور محوله .