چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
 

اهداف معاونت حقوقي و امور مجلس


1)      ارتباط موثر و پويا با مجلس شوراي اسلامي به عنوان عالي ترين مرجع قانون گذاري

2)      تلاش به منظور تقويت جايگاه نظام سلامت كشور در برنامه هاي توسعه، بودجه هاي سنواتي و ...

3)      اطلاع رساني موثر و كارآمد به منظور آشنايي نمايندگان مجلس با ماموريت ، وظايف ، فرصتها و تهديدهاي فراروي وزارت متبوع

4)      انجام مطالعات تطبيقي قوانين و مقررات مرتبط با حوزه سلامت

5)      مشاركت فعال در تدوين سياستها، تصويب نامه ها و آيين نامه ها و آيين نامه ي مرتبط با نظام سلامت

6)      دفاع موثر از منافع و مصالح وزارتخانه در كليه محاكم قضايي و مراجع اختصاصي

7)      صيانت از حقوق شهروندي و حريم خصوصي آحاد جامعه

8)      اهتمام ويژه در جهت حاكميت قوانين و مقررات در كليه فعاليتها، خدمات و عرصه هاي نظام درماني كشور

9)      افزايش آگاهي هاي عمومي به منظور تبيين و آشنايي آحاد جامعه با حقوق شهروندي

10)    ارتقاء دانش و مهارت هاي حقوقي كارشناسان

 

راهبردهای معاونت حقوقي و امور مجلس

·پاسخگويي مستدل ، به هنگام و متقن به مكاتبات نمايندگان محترم مجلس

·كاهش مدت زمان پاسخگويي به سوالات ، تذكرات و مكاتبات نمايندگان مجلس

·دعوت ازنمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مراسم و برنامه هاي رسمي وزارتخانه و دانشگاهها

·دعوت از كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي جهت بازديد از دانشگاهها، بيمارستانها و نظاير آن

·برگزاري جلسات هم انديشي مشترك اعضاي كميسيون بهداشت و درمان و مديران عالي حوزه سلامت بصورت ادواري

·بررسي كليه طرحها و لوايح مرتبط با حوزه سلامت و اخذ نظرات كارشناسي واحدهاي تخصصي

·انعكاس نظرات كارشناسي حوزه هاي تخصصي در تدوين و تصويب طرحها و لوايح مرتبط به كميسيون هاي ذيربط مجلس و دولت

·تسهيل و پيگيري تصويب لوايح مرتبط با وزارتخانه در مجلس شوراي اسلامي

·حضور فعال و موثر در كميسيونهاي مختلف مجلس به منظور تبيين برنامه ها و ارائه گزارش عملكرد

·حضور روساي واحدهاي دانشگاهي در مجامع نمايندگان استانها و ارائه برنامه ها و گزارش عملكرد

·برگزاري نمايشگاه دستاوردها و خدمات حوزه بهداشت و درمان در مجلس شوراي اسلامي

·انجام پ‍‍‍‍‍ژوهشهاي بنيادي و كاربردي در حوزه تدوين قوانين و مقررات

·حضور فعال و موثر در كميسيونهاي تخصصي دولت

·ايجاد بانك اطلاعات دعاوي حقوقي و كيفري سراسر كشور و آراء صادره

·توليد و تحليل اطلاعات و آمار دعاوي مطروحه در كشور به منظور پيشگيري از طرح دعاوي عليه وزارت متبوع

·عدم تمركز در فعاليتهاي حقوقي و اعمال نظارت هاي دوره اي بر عملكرد دفاتر حقوقي و دانشگاههاي سراسر كشور

·ابجاد شعب تخصصي در محاكم دادگستري به منظور تسهيل در رسيدگي دعاوي مرتبط با حوزه سلامت

·چاپ و انتشار بروشورهاي حقوقي متناسب با جامعه هدف

·انطباق پيش نويس كليه بخشنامه ها و شيوه نامه هاي صادره كه داراي بار حقوقي مي باشد با قوانين و مقررات ملاك عمل

·ترويج فرهنگ حقوق و قانونمداري در كليه سطوح وزارتخانه

·تشكيل شوراي حقوقي و كميسيون استعلامات با هدف رفع ابهامات احتمالي و وحدت نظر در برداشت از قوانين و مقررات

·چاپ و انتشار بروشورهاي حقوقي متناسب با جامعه هدف

·برگزاري همايش هاي علمي كاربردي ويژه كارشناسان حقوقي سراسر كشور

·برگزاري دوره هاي آموزشي در چارچوب برنامه آموزشي مصوب وزارت متبوع

 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 935 | بازدید امروز : 170 | کل بازدید : 123201 | بازدیدکنندگان آنلاين : 4 | زمان بازدید : 0.37