ردیف

عضو

سمت اجرایی

نماینده...

1

عزت اله زارعی

مشاور معاون حقوقی و امور مجلس (رئیس کارگروه)

معاونت حقوقی و امور مجلس

2

دکتر وحید موذن

مشاور حقوقی (دبیر کارگروه)

معاونت حقوقی و امور مجلس

3

دکتر محمد عرب

قائم مقام محترم حوزه وزارتی

دفتر وزیر

4

دکتر امیر احمد اخوان

مشاور محترم اجرایی معاون آموزشی

معاونت آموزشی

5

دکتر احمد جنیدی

رئیس محترم مرکز سلامت محیط و کار

معاونت بهداشت

6

دکتر علیرضا عسکری

مدیرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان

معاونت درمان

7

دکتر رضا نجفی پور

مشاور محترم اجرایی معاون تحقیقات و فناوری

معاونت تحقیقات و فناوری

8

دکتر  حاتم احمدوند

مشاور محترم معاونت پرستاری

معاونت پرستاری

9

دکتر محسن نجفی خواه

رئیس محترم مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

10

سرکار خانم محمدرضائی

رئیس محترم اداره تعهدات

اداره کل حقوقی

11

دکتر فرهاد تدین

مدیرکل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و دارو

12

دکتر عبدالرحیم ترابی

مدیرکل محترم حقوقی سازمان بیمه سلامت

سازمان بیمه سلامت

13

مهندس  فرهود  زعفرانی

مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری  سازمان انتقال خون

سازمان انتقال خون

14

دکتر حمید حسنی

مشاور محترم انستیتو پاستور

انستیتو پاستور