کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

 

 

نام و نام خانوادگی سمت تصویر
داود محمدي  رئیس
فرهاد تجري نايب رئيس اول
محمدرضا اميرحسنخاني نايب رئيس دوم
بهرام پارسايي سخنگو
ولي داداشي دبير
فردين فرمند عضو
علي اردشير لاريجاني عضو