اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از واحدهای فعال در مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس با هدف ارائه خدمات مشورتی و اجرایی در زمينه هاي مختلف حقوقي مرتبط با وظایف وزارت متبوع مشغول به فعالیت بوده و علاوه بر وظایف مقرر، مسئولیت دبیرخانه های شورای حقوقی، کمیسیون عالی تعهدات، هیات عالی تجدیدنظر و نیز کمیسیون مستندسازی وزارت متبوع را به عهده دارد. فعالیتهای جاری اداره کل حقوقی در قالب چهار اداره به شرح زیر تحت پیگیری واقدام می باشد:

1-    اداره دعاوی

2-    اداره تعهدات

3-    اداره املاک و مستندسازی

4-    اداره مشاوره و قراردادها