- بررسی و اصلاح فرایند های اداری و اجرایی حوزه اداره کل امور مجلس بر اساس اسناد بالادستی.

- انعکاس هرچه موثرتر خدمات مثبت همه تلاشگران خادمین نظام سلامت به نمایندگان ملت شریف ایران اسلامی در مجلس شورای اسلامی به منظور آشنايي نمايندگان محترم با خدمات، ماموريت، وظايف، فرصتها و تهديدهاي فراروي وزارت متبوع.

- انعکاس نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب و اقدام جهت پیگیری تا حصول نتیجه بر اساس منافع ملت شریف ایران، مصالح وزارت متبوع، موازین قانونی و شرع مقدس.

- تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت اهداف معاونت و وزارت متبوع.

- ارتباط موثر و فراگیر با سایر معاونت ها، دانشگاه ها و دانشکده های تحت پوشش و سازمان های تابعه وزارت متبوع در راستای هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر.

- اقدام جهت بهبود سرعت و دقت پاسخدهی به مکاتبات واصله از نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی با تعامل مثبت و سازنده با کلیه معاونت ها و سازمانهای تابعه وزارت بهداشت. 

- اقدام جهت بررسي اخذ نظرات كارشناسي واحدهاي تخصصي در خصوص كليه طرحها و لوايح مرتبط با حوزه سلامت و ماموریت های وزارت متبوع، مطروحه در صحن و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.

- استفاده از مشاوره خبرگان کارآمد در جهت اعتلای اهداف معاونت حقوقی و امورمجلس وزارت متبوع.

- پیگیری و اقدام در خصوص سایر موارد محوله در راستای اهداف معاونت و وزارت متبوع.